این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: انجام نرم افزار اکسپرت چویس

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 130,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: 19 بهمن 1393
تاریخ پایان: 14 اسفند 1393

مشخصات کارفرما


نام کاربری: mahsan68
توضیحات

بر اساس داده هایی که در اختیار شما قرار خواهم داد بر اساس تحلیل سلسله مراتبی (AHP) الویت بندی شود و مدل الویت بندی تحویل داده شود.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
mosi5505

130,000 تومان در 7 روز

30,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 21
mi_haghighi

130,000 تومان در 7 روز

30,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 43
simplex

150,000 تومان در 5 روز

50,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 54
deleted9

125,000 تومان در 7 روز

25,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 21
mhsn227

100,000 تومان در 4 روز

50,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 17
omid69

120,000 تومان در 5 روز

25,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
vahidsabbagh

110,000 تومان در 4 روز

5,000 تومان 5,000 تومان 2 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
Programmer

100,000 تومان در 4 روز

10,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
mhsn2272 سال پیش
فقط فایل رو در اختیار بگذلرید تا در صورت مشاهده بتونم پیشنهاد زودتری بهتون بدم برای تحویل کارتون

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟