این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ مدیریت

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 25,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: 9 بهمن 1393
تاریخ پایان: 10 بهمن 1393

مشخصات کارفرما


نام کاربری: Ariha
توضیحات

ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﺎﻣﻼ . ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ . ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ .

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
alirezaput

20,000 تومان در 1 روز

5,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 64
Programmer

25,000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
translatore

25,000 تومان در 1 روز

25,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟