عنوان پروژه: طراحی و بهینه سازی آنتن شیپوری

( وضعیت: در حال دریافت پیشنهاد )
میانگین پیشنهاد ها900000 تومان
محدوده بودجه 0 - 1,800,000 تومان
مهلت انجام پروژه30 روز
زمان باقیمانده
زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.
مشخصات کارفرما

نام کاربری:

knight ارسال پیام خصوصی
توضیحات

محقق مخابرات میخوام برا انجام پایان نامه بهم کمک کنه


مهارتهای مورد نیاز:

رشته ی دانشگاهی مرتبط: مهندسی برق
نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
hosseinmokhtari

1,800,000 تومان در 30 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش هنوز امتیازی نگرفته است
Matlab_Nevis

0 تومان در 10 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 74
aminaraghi5 ماه پیش
سلام بندهدانشجویدکتریبرقمخابراتمیدانهستم کارشماقابلانجاممیباشد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است.