این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: تایپ فارسی

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21,000,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 3 روز

تاریخ ایجاد: 2 شهریور 1395
تاریخ پایان: 4 شهریور 1395

مشخصات کارفرما


نام کاربری: mosavi
توضیحات

از صفحه 16 تا صفحه 59 تایپ شود (فصل 1و2)

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
Contractor

30 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 25
alirezamadadi

29,000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 13
alish459

30,000 تومان در 3 روز

15,000 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 44
avchemengg

15,000 تومان در 1 روز

7,000 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 52
pooya1371

30,000 تومان در 3 روز

5,000 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 25
mehran73

20,000 تومان در 3 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 36
assistantU

30,000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 18
esteekhdam

20,000 تومان در 3 روز

10,000 تومان 0 تومان 11 ماه پیش هنوز امتیازی نگرفته است
vfnm1638

30,000 تومان در 3 روز

10,000 تومان 5,000 تومان 11 ماه پیش هنوز امتیازی نگرفته است
maryam71

25,000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟