این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تایپ فارسی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 15,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 3 روز

تاریخ ایجاد: 2 شهریور 1395
تاریخ پایان: 7 شهریور 1395

مشخصات کارفرما


نام کاربری: mosavi
توضیحات

از صفحه 16 تا صفحه 59 تایپ شود (فصل 1و2)

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
avchemengg

0 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 52
mehran73

20,000 تومان در 3 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 36
hamidreza21

30,000 تومان در 4 روز

25,000 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 20
hamid23

21,000 تومان در 2 روز

5,000 تومان 0 تومان 11 ماه پیش هنوز امتیازی نگرفته است
goli990

50,000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش هنوز امتیازی نگرفته است
alirezamadadi

25,000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 13
Haamii

19,000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 11 ماه پیش هنوز امتیازی نگرفته است
pooya1371

30,000 تومان در 3 روز

5,000 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 25
pegah_sartipi

15,000 تومان در 3 روز

5,000 تومان 0 تومان 11 ماه پیش 45
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟