این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: الگوریتم کراسکال

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 50,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: 8 دی 1394
تاریخ پایان: 10 دی 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: shatali_gootela
توضیحات

سلام .الگوریتم کراسکال را با زبان ++cیا#c پیاده سازی کنید ورودی برنامه گراف G و خروجی آن درخت پوشایه حداقل (مینیمم) است

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
ebarkat

50,000 تومان در 2 روز

50,000 تومان 2,000 تومان 1 سال پیش 22
ebrahim5132

30,000 تومان در 2 روز

10,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 87
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟