این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: برنامه نویسی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 40,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: 2 دی 1394
تاریخ پایان: 3 دی 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: shabnam1234
توضیحات

سه تابع QUICK SORT ,HEAP SORT,INSERTION SORTرابرای مرتب سازی آرایه پیاده سازی کنید یک آرایه با اندازهnرا توسط هر سه الگوریتم مرتب کنیدسپس زمان صرف شده توسط هر سه الگوریتم را با اندازه گیری تایمر اندازه بگیرید

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
simplex

0 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 1 سال پیش 54
ebarkat

60,000 تومان در 1 روز

60,000 تومان 2,000 تومان 1 سال پیش 22
bagheri_mm

40,000 تومان در 1 روز

2,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 11
ebrahim5132

40,000 تومان در 1 روز

10,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 87
  • پذیرفته شد!
ViberDeveloper

35,000 تومان در 1 روز

5,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 45
bagheri_mm1 سال پیش
سلام، با چه زبان برنامه نویسی مد نظرتون هست؟

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟