این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: ایجاد سیستم پایگاه داده یک درمانگاه

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:5,000 - 500,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 12 روز

تاریخ ایجاد: 23 آذر 1394
تاریخ پایان: 5 دی 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: hananehasg
توضیحات

ایجاد یک سیستم پایگاه داده درمانگاه طبق فایل پیوست

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
Computer90

500,000 تومان در 12 روز

100,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
ebrahim5132

180,000 تومان در 12 روز

40,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 87
  • پذیرفته شد!
Almasesabz

150,000 تومان در 7 روز

70,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 47
mehmir

200,000 تومان در 12 روز

100,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 62
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟