این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تمرین کلاسی درس نظریه زبان ها و ماشین ها

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 20,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: 19 آذر 1394
تاریخ پایان: 21 آذر 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: nikan
توضیحات

ضمیمه شد

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
ebrahim5132

20,000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان 1 سال پیش 87
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟