این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تمرین برنامه نویسی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21,000,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: 18 آذر 1394
تاریخ پایان: 19 آذر 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: shabnam1234
توضیحات

الف-لیست پیوندی:دریک لیست پیوندی یک طرفه لوپ را پیدا کنید و آن را حذف کنید خروجی لیست حاصل بدون لوپ است درصورتی ک ورودی لوپ نداشته باشد پیغام مناسب نمایش داده شود
کلاس گره و لیست پیوندی را خودتان تعریف کنید ورودی را از فایل یا کنسول بخوانید
در فایلی به فرمت PDFشرح کلاس ها و توابع و شبه کد الگوریتم را بنویسیدمرتبه زمانی الگوریتم را مشخص نمایید
فرمت ورودی:NULL,1;101,2;102,3;103,4;104,5;105,2;102,3;103,4;104,5;105,2;102,3;103,4;104,5;105,2
خروجی:NULL,1;101,2;102,3;103,4;104,5;105,NULL

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
ArsaG

100,000 تومان در 2 روز

20,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 44
mehmir

100,000 تومان در 1 روز

50,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 62
ebrahim5132

80,000 تومان در 1 روز

20,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 87
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟