این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تمرین درس پایگاه داده

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 15,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 25 روز

تاریخ ایجاد: 9 آذر 1394
تاریخ پایان: 24 آذر 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: nikan
توضیحات

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
ebrahim5132

70,000 تومان در 15 روز

0 تومان 0 تومان 1 سال پیش 87
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟