این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: مسئله ریاضی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21,000,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 5 روز

تاریخ ایجاد: 7 آذر 1394
تاریخ پایان: 13 آذر 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: me1392
توضیحات

با سلام لطفا دوستانی که توانایی حل مسئله را دارند پیشنهاد دهند
nعددي است صحیح ومثبت وبزرگتراز دو xعددي است گویا و کوچکتر از یک مثلا3/5ثابت نمایید که zدررابطه زیر عددی است گنگ ویا اصم

z=(1+xn)1/n
که nو1/nدررابطه توان هستند

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
DrEngineer

60,000 تومان در 1 روز

20,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 75
ebrahim5132

40,000 تومان در 5 روز

10,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 87
  • پذیرفته شد!
ChemicalE

30,000 تومان در 4 روز

0 تومان 0 تومان 1 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
meysam671 سال پیش
1 ساعت به پیشنهاد مونده بود اما پذیرش نشد !!!!

meysam671 سال پیش
1 ساعت به پیشنهاد مونده بود اما پذیرش نشد !!!!

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟