این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تمرین درس هوش مصنوعی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 10,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: 28 آبان 1394
تاریخ پایان: 29 آبان 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: mohammadsattari
توضیحات

3 تا تمرین از درس هوش مصنوعی است که ضمیمه شده است

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
ghanbari63

15,000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 1 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
ebrahim5132

15,000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 1 سال پیش 87
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟