این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: متلب

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21,000,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 5 روز

تاریخ ایجاد: 20 آبان 1394
تاریخ پایان: 14 آذر 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: elrajabi
توضیحات

فايل ضميمه شده.

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
alikefayati

200,000 تومان در 5 روز

20,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 22
Programmer

0 تومان در 5 روز

0 تومان 0 تومان 1 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟