این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تمرین کلاسی درس اصول و طراحی پایگاه داده

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 15,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: 4 آبان 1394
تاریخ پایان: 5 آبان 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: nikan
توضیحات

تمرین کلاسی مربوط به درس اصول و طراحی پایگاه داده ، از بخش های اول کتاب
تو 1فایل ضمیمه شد

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
sepanta

0 تومان در 4 روز

0 تومان 0 تومان 1 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
ghanbari63

15,000 تومان در 2 روز

0 تومان 0 تومان 1 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
neg26d

0 تومان در 3 روز

0 تومان 0 تومان 1 سال پیش 85
asosiasi

35,000 تومان در 5 روز

15,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 44
ebrahim5132

20,000 تومان در 1 روز

0 تومان 5,000 تومان 1 سال پیش 87
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟