این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تمرین کلاسی درس نظریه زبان ها و ماشین ها

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 15,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 2 روز

تاریخ ایجاد: 30 مهر 1394
تاریخ پایان: 3 آبان 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: nikan
توضیحات

تمرین کلاسی مربوط به اوایل درس است (داخل 1 فایل ضمیمه شد)

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
donyarn

28,000 تومان در 1 روز

10,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
ebrahim5132

20,000 تومان در 2 روز

5,000 تومان 5,000 تومان 1 سال پیش 87
  • پذیرفته شد!
Almasesabz

40,000 تومان در 1 روز

5,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 47
cen_m

25,000 تومان در 1 روز

5,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
matlabprozhe

30,000 تومان در 2 روز

10,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
kazem128

20,000 تومان در 2 روز

5,000 تومان 0 تومان 1 سال پیش 45
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟