این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: تمرین پردازش تصویر 9در متلب

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:5,000 - 21,000,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 4 روز

تاریخ ایجاد: 29 مرداد 1394
تاریخ پایان: 11 شهریور 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: ali1363
توضیحات

جدا سازی چهره افراد از تصاویر با استفاده از نرم افزار متلب

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
mehdirezaee

200,000 تومان در 4 روز

10,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 25
sara2000

200,000 تومان در 6 روز

10,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
Programmer

50,000 تومان در 7 روز

5,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
shahrokh19

100,000 تومان در 1 روز

100,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 52
rasollotfi

150,000 تومان در 3 روز

30,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
sara62

200,000 تومان در 5 روز

20,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 73
matlabprozhe

1,250,000 تومان در 3 روز

30,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
heydarakbar

200,000 تومان در 4 روز

50,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 33
mostafa8891

150,000 تومان در 3 روز

10,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟