این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: دو تا تمرین در متلب روش NewtonوGolden search

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21,000,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 1 روز

تاریخ ایجاد: 28 اردیبهشت 1394
تاریخ پایان: 29 اردیبهشت 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: ali1363
توضیحات

دو تا روش NewtonوGolden search کد هاشو در متلب بنویسید و اجرا کنید کدها هم در کتاب متلب نیوز است صفحه 321 و 330 به پیوست می باشد

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
tornado

200,000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 2 سال پیش 68
Programmer

0 تومان در 1 روز

5,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟