این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: چند تا تمرین بهینه سازی با matlab

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 30,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 3 روز

تاریخ ایجاد: 17 اردیبهشت 1394
تاریخ پایان: 21 اردیبهشت 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: pouya1370
توضیحات

چند تا تمرین کلاسی بهینه سازی با matlab (در فایل پیوست امده)

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
mechexpert

100,000 تومان در 3 روز

40,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 48
Programmer

45,000 تومان در 3 روز

5,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
alirezaput

30,000 تومان در 1 روز

5,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 64
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟