این پروژه لغو شده است.

عنوان پروژه: پروژه پیش بینی سری های زمانی ترکیبی

( وضعیت: متوقف شده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21,000,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: 27 فروردین 1394
تاریخ پایان: 24 اردیبهشت 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: dizgaran
توضیحات

توی فایل ضمیمه هست

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
Programmer

265,000 تومان در 10 روز

10,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
sinashokuhi

100,000 تومان در 5 روز

30,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 37
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟