این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: KNN Technique for Analysis and Prediction of Temp

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:100,000 - 150,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: 10 فروردین 1394
تاریخ پایان: 26 فروردین 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: saman94
توضیحات

در فایل توضیحات و خواسته ها که به همراه مقاله اصلی فرستاده شده

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
Programmer

150,000 تومان در 7 روز

15,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟