این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: A Landslide Monitoring Technique Based on Dual-Rec

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:200,000 - 400,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: 24 اسفند 1393
تاریخ پایان: 13 فروردین 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: saman94
توضیحات

در فایل ضمیمه

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
Programmer

250,000 تومان در 7 روز

10,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟