این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: سیگنال

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 30,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 30 روز

تاریخ ایجاد: 14 اسفند 1393
تاریخ پایان: 17 تیر 1394

مشخصات کارفرما


نام کاربری: elrajabi
توضیحات

norm

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
Programmer

12,000 تومان در 2 روز

12,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
farrokh_1833

20,000 تومان در 3 روز

0 تومان 0 تومان 2 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
unes67

8,000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 2 سال پیش 34
rezar2 سال پیش
توضیحات کافی بدید

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟