این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: حل معادلات لایه مرزی بانرم افزار میپل

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 50,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 10 روز

تاریخ ایجاد: 10 اسفند 1393
تاریخ پایان: 15 اسفند 1393

مشخصات کارفرما


نام کاربری: behisnj
توضیحات

این پروژه باید بر اساس یک مقاله نوشته شده انجام گیرد،و فقط باید کد نویسی مراحل انجام شده مرحله ب مرحله در نرا افزار میپل به همراه توضیحات انجام گیرد

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
mashmori5

0 تومان در 10 روز

0 تومان 0 تومان 2 سال پیش 37
my_jivar_m

50,000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 2 سال پیش 27
Programmer

50,000 تومان در 5 روز

10,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟