این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: برنامه نویسی بامتلب

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21,000,000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 5 روز

تاریخ ایجاد: 9 اسفند 1393
تاریخ پایان: 24 اسفند 1393

مشخصات کارفرما


نام کاربری: rezashafiq
توضیحات

3 مقاله ارسال میشود که با متلب نوشته شود

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار زمان ارسال پیشنهاد امتیاز پیمانکار
Programmer

330,000 تومان در 6 روز

30,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 80
  • پذیرفته شد!
alirezaput

300,000 تومان در 7 روز

20,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش 64
radmanesh

450,000 تومان در 7 روز

100,000 تومان 0 تومان 2 سال پیش هنوز امتیازی نگرفته است
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟