توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
جمع آوری و ویرایش سه فصل پایان نامه در حال دریافت پیشنهاد 16 اردیبهشت 1394
رسم نمودار با متلب متوقف شده 18 اردیبهشت 1394
حل دو مثال با متلب Programmer با موفقیت به پایان رسیده 20 اردیبهشت 1394
رسم نمودار با متلب okkhoee با موفقیت به پایان رسیده 21 اردیبهشت 1394
حل مثال المان محدود با متلب okkhoee در حال اجرا 31 اردیبهشت 1394
فیلتر کردن داده ها در اکسل متوقف شده 11 خرداد 1394
نوشتن یک فصل از پایان نامه vahid1679 لغو شده 16 خرداد 1394
حل پارامتری المان محدود okkhoee متوقف شده 26 خرداد 1394
پیاده سازی مقاله با متلب در حال دریافت پیشنهاد 28 خرداد 1394
تولید نمونه تصادفی در حال دریافت پیشنهاد 16 تیر 1394
نوشتن فصل اول (مقدمه ) سمینار savalan با موفقیت به پایان رسیده 21 تیر 1394
رفع مشکل کد متلب در حال دریافت پیشنهاد 25 تیر 1394
حل مثال آماری با سه روش airis متوقف شده 5 مرداد 1394
حل مثال آماری با سه روش در حال دریافت پیشنهاد 8 مرداد 1394
محاسبه میانگین و انحراف معیار توزیع بتا در حال دریافت پیشنهاد 15 مرداد 1394
محاسبه پارامترهای توزیع بتا در حال دریافت پیشنهاد 16 مرداد 1394
تست آماری کولموگراف اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov ) در حال دریافت پیشنهاد 18 مرداد 1394
دانلود پایان نامه در حال دریافت پیشنهاد 18 مرداد 1394
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : 17 اردیبهشت 1394 - 1:49

  آخرین ورود : 1 سال پیش

  رتبه در میان کارفرمایان: 6493

  میانگین امتیاز:


  رتبه در میان پیمانکاران: 3547

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده